skipt to content
Well come to Tamil tutor! A Unified learning and teaching services in Tamil.
Well come to Tamil tutor! A Unified learning and teaching services in Tamil.

பொருளாதார திட்டமிடல், Economic planning in Tamil, PART 1

Quiz name: பொருளாதார திட்டமிடல், Economic planning in Tamil, PART 1
Subject: Economy
Total number of questions: 10
Allowed time:

Economic planning, பொருளாதார திட்டமிடல் பகுதியிலிருந்து, இன்றைக்கான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு இருக்கிறது. முயற்சி செய்து பாருங்கள், இதில் நீங்கள் முழு மதிப்பெண் எடுக்க எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!
advertisement