tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

நீங்கள் உறங்கும் போது வருவது அல்ல கனவு, உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. -- அப்துல் கலாம்

Social science 9th வரலாறு பாடம் 11 - ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம்

From text book: காலனியாதிக்கம் என்பது ஒரு மற்றொரு நாட்டை அடிமை படுத்தி மேலாதிக்கம் செய்வதாகும். காலனியாதிக்கத்தைப் போல் ஏகாதிபத்தியமும் தன்னைச் சார்ந்திருக்கும் பகுதியின் அரசியலையும் பொருளாதாரத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதாகும். ஸ்டான்போர்டு தத்துவக் கலைக்களஞ்சியம் இவ்விரண்டையும் பின்வருமாறு வேறுபடுத்துகிறது:காலனி என்னும் சொல் 'கலோனஸ்' என்னும் லத்தீன் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து பிறந்ததாகும். இதன் பொருள் விவசாயி என்பதாகும். காலனியாதிக்கம் என்பது மக்களை ஒரு புதிய இடத்தில் குடியேற்றுவது. குடியேறியவர்கள் அங்கேயே நிரந்தரமாகத் தங்கி வாழ்வர். ஆனால் சொந்த நாட்டின் மீதே அரசியல் விசுவாசம் கொண்டிருப்பர் என்பதை இவ்வேர்ச்சொல் சுட்டுகிறது. மாறாக ஏகாதிபத்தியம் (இம்பீரியம் என்னும் லத்தீன் சொல்லிலிருந்து பிறந்தது. ஆதிக்கம் செய்தல் என்று பொருள்) என்பது ஒரு நாடு, குடியேறுதல் மூலமாகவோ இறையாண்மை செலுத்துதல் மூலமாகவோ மறைமுகமாகக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளிலோ வேறொரு நாட்டின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதைக் குறிக்கும். உலக வரலாற்றில், நவீன ஐரோப்பாவைப் போல வேறு எந்தக் கண்டமும் பல காலனிகளைப் பெற்றிருந்ததில்லை; அவ்வாறு உலகின் பகுதிகளுக்குச் செல்ல முடிந்ததை நாகரிகத்தைப் பரப்பும் செயல் என நியாயப்படுத்தியதுமில்லை. நடைமுறையில் மேலைநாடுகள் அல்லாத உலகம் முழுவதும் ஏதேனும் ஓர் ஐரோப்பிய சக்தியின் கீழ் நான்கு நூற்றாண்டுகள் இருந்துள்ளன. இரண்டாவது உலகப் போருக்குப் பின் காலனியாதிக்கம் நீக்கப்படும் வரை இந்தநிலை நீடித்துள்ளது.

Go to quiz

question 1

பிரான்ஸிஸ் லைட் _______ பற்றி ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்தார்.

 • Option 1: நறுமணத் தீவுகள்
 • Option 2: ஜாவா தீவு
 • Option 3: பினாங்குத் தீவு
 • Option 4: மலாக்கா
 • Answer: பினாங்குத் தீவு

answer

question 2

1896 இல் _______ நாடுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மலாய் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.

 • Option 1: நான்கு
 • Option 2: ஐந்து
 • Option 3: மூன்று
 • Option 4: ஆறு
 • Answer: நான்கு

answer

question 3

இந்தோ - சீனாவில் _______ மட்டுமே பிரான்சின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதியாகும்

 • Option 1: ஆனம்
 • Option 2: டோங்கிங்
 • Option 3: கம்போடியா
 • Option 4: கொச்சின் - சீனா
 • Answer: கொச்சின் - சீனா

answer

question 4

_______ பகுதியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதானது பெருமளவிலான ஆங்கிலேய சுரங்கத் தொழில் செய்வோர் ஜோகன்னஸ்பர்க்கிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் குடியேற வழி வகுத்தது.

 • Option 1: டிரான்ஸ்வால்
 • Option 2: ஆரஞ்சு சுதந்திர நாடு
 • Option 3: கேப் காலனி
 • Option 4: ரொமஷியா
 • Answer: டிரான்ஸ்வால்

answer

question 5

இந்தியாவுடன் வணிக உறவை நிறுவிக் கொண்ட முதல் ஐரோப்பிய நாட்டினர் _______

 • Option 1: போர்த்துகீசியர்
 • Option 2: பிரஞ்சுக்காரர்
 • Option 3: டேனிஷார்
 • Option 4: டச்சுக்காரர்
 • Answer: போர்த்துகீசியர்

answer

question 6

ஒப்பந்தக் கூலி முறையானது ஒரு வகை _______

 • Option 1: ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் முறை
 • Option 2: அடிமைத்தனம்
 • Option 3: கடனுக்கான அடிமை ஒப்பந்தம்
 • Option 4: கொத்தடிமை
 • Answer: கடனுக்கான அடிமை ஒப்பந்தம்

answer

question 7

_______மாநாடு ஆப்பிரிக்காவை ஐரோப்பிய நாடுகளின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாகப் பிரித்துக்கொள்வது எனத் தீர்மானித்தது.

 • Option 1: ஐரோப்பிய பிரிவினை மாநாடு
 • Option 2: மலாய் ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு
 • Option 3: பெர்லின் குடியேற்ற நாட்டு மாநாடு
 • Option 4: பங்கீட்டு தீர்வை மாநாடு
 • Answer: பெர்லின் குடியேற்ற நாட்டு மாநாடு

answer

question 8

வங்காளம், பீகார், ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளின் ஜமீன்தார்களோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்வு _______ என்றழைக்கப்படுகிறது.

 • Option 1: நிலத்தில் தனிச்சொத்துரிமை
 • Option 2: நிலவரி
 • Option 3: நிலையான நிலவரித்திட்டம்
 • Option 4: இரயத்துவாரி முறை
 • Answer: நிலையான நிலவரித்திட்டம்

answer

question 9

ஆங்கிலேயரின் முக்கிய வருவாயாக திகழ்ந்தது _______ஆகும்.

 • Option 1: ஏற்றுமதி வரி
 • Option 2: அஞ்சல் வரி
 • Option 3: போக்குவரத்து வரி
 • Option 4: நிலவரி
 • Answer: நிலவரி

answer

question 10

தமிழ் மொழி பேசப்பட்ட பகுதிகளில் _______ வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கும் தொழிலில் இருந்தனர்.

 • Option 1: போரா
 • Option 2: சௌக்கார்
 • Option 3: நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டியார்கள்
 • Option 4: மகஜன்
 • Answer: நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டியார்கள்

answer

question 11

1. 19ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசிக் காலாண்டுப் பகுதிவரை சகாராவுக்குத் தெற்கேயிருந்த ஆப்பிரிக்கா வெளியுலகுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. 2. 1864 ஆம் ஆண்டில் கோல்டு கோஸ்டில் அமைந்துள்ள கடற்கரைப் பகுதி நாடுகள் இங்கிலாந்தின் காலனிகளாயின. 3. 500 ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக ஸ்பெயின் பிலிப்பைன்ஸை ஆட்சி செய்தது. 4. ஒடிசா பஞ்சம் 78-1876இல் நடைபெற்றது.

 • Option 1: i) சரி
 • Option 2: ii) சரி
 • Option 3: ii) மற்றும் iii) சரி
 • Option 4: iv) சரி
 • Answer: i) சரி

answer

question 12

1. 1640இல் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஜாவாவையும் சுமத்ராவையும் கைப்பற்றினர். 2. மலாக்காவைக் கைப்பற்றியதின் மூலம் ஆங்கிலக் குடியேற்றங்களைக் கைப்பற்றும் பணியை டச்சுக்காரர் தொடங்கினர். 3. காங்கோ ஆற்றின் வடிநிலத் தீரத்தோடு தொடர்புடைய அனைத்துப் பிரச்சனைகளையும் பேசித் தீர்ப்பதற்காகவே பெர்லின் மாநாடு கூடியது. 4. சுல்தான் ஜான்ஜிபாரின் பகுதிகள் பிரான்சு மற்றும் ஜெர்மனியின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

 • Option 1: i) சரி
 • Option 2: i) மற்றும் ii) சரி
 • Option 3: iii) சரி
 • Option 4: iv) சரி
 • Answer: iii) சரி

answer

question 13

கூற்று: சென்னை மகாணத்தில் 1876-1878 ஆண்டுகளில் நிலவிய பஞ்சத்திற்கு முன்னர் பெரும் வறட்சி நிலவியது. காரணம்: காலனியரசு உணவுதானிய வணிகத்தில் தலையிடாக் கொள்கையைப் பின்பற்றியது.

 • Option 1: கூற்று சரி, காரணம் தவறு
 • Option 2: கூற்று, காரணம் இரண்டுமே தவறு
 • Option 3: கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல
 • Option 4: கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்
 • Answer: கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்

answer

question 14

கூற்று: பெர்லின் மாநாடு இராண்டாம் லியோபோல்டை சுதந்திர காங்கோ நாட்டில் ஆட்சி செய்ய அனுமதி வழங்கியது. காரணம்: பெல்ஜியம் அரசர் இரண்டாம் லியோபோல்டு காங்கோவின் மீது அக்கறை கொண்டிருந்தார்.

 • Option 1: கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
 • Option 2: கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல.
 • Option 3: கூற்று சரி, காரணம் தவறு
 • Option 4: கூற்று தவறு, காரணம் சரி
 • Answer: கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.

answer

question 15

எத்தியோப்பியா __________ போரில் இத்தாலியை தோற்கடித்தது?

 • Option 1: டஹோமி
 • Option 2: டிரான்ஸ்வால்
 • Option 3: அதோவா
 • Option 4: டோங்கிங்
 • Answer: அதோவா

answer

9 ஆம் வகுப்பு புவியியல் அலகு 1 பாடத்திளிருந்து வினா விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இந்த பாடத்தில் உள்ள (கோடிட்ட இடங்களை நிறப்பும்) வினாக்களும் (சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்) வினாக்களாக மாற்றப்பட்டு சரியான விடைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. இந்த பயிற்சி தொடர்பான வேறு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு அவற்றை அனுப்பிவைக்கவும்.
Next: Social science 9th புவியியல் அலகு 1 - நிலக்கோளம் – I - புவி அகச்செயல்பாடுகள்
Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

Leave a Reply


Please send your report

latest lessons

{{message}}