tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

நீங்கள் உறங்கும் போது வருவது அல்ல கனவு, உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. -- அப்துல் கலாம்

Social Science class 9th வரலாறு அலகு 6 - இடைக்காலம்

From text book: ரோமானியப் பேரரசு கி.பி. (பொ.ஆ) - 476 இல் வீழ்ச்சியடைந்தது. கி.பி. (பொ.ஆ) – 1453 இல் கான்ஸ்டாண்டிநோபிள் நகரைத் துருக்கியர் கைப்பற்றினர். இவ்விரு முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியை வரலாற்று அறிஞர்கள் இடைக்காலம் என அழைக்கின்றனர். இந்த இடைக்காலமானது தொடக்க இடைக்காலம், மைய அல்லது உயர் இடைக்காலம், பின் இடைக்காலம் மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்க இடைக்காலத்தில் (ஏறத்தாழ ஐந்து முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு) கிறித்தவமும் அதைத் தொடர்ந்து இஸ்லாமும் ஐரோப்பியக் கண்டத்தில் தங்களை வலுவான மதங்களாக நிலை நிறுத்தத் தொடங்கின, மைய அல்லது உயர் இடைக்காலத்தில் பிரதேச விரிவாக்கம், மக்கள் தொகைப் பெருக்கம், நகரங்களின் வளர்ச்சி, சமயம்சாரா மற்றும் சமயம் சார்ந்த நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் அரங்கேறின. பைசாண்டியப் பேரரசின் வரலாற்றுக்கு சிறிது காலம் கழித்துத் தொடங்கும் அராபிய நாகரிகத்தின் காலம் ஏறத்தாழ கி.பி. (பொ.ஆ) 630 முதல் 1300 வரையாகும். சாரசனிக் நாகரிகம் என்றறியப்பட்ட இந்நாகரிகம் ஒரு புதிய மதத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவானதாகும். கிறித்தவ ஐரோப்பாவில் அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் புரட்சிகரமான சமூக மற்றும் அறிவுலக மாற்றங்களுக்குக் காரணமாயிற்று. செல்ஜுக் துருக்கியர்கள் மத்திய ஆசியாவைச் சேர்ந்த தார்த்தாரியர் என்னும் நாடோடியினர் ஆவர். அவர்கள் பாரசீகத்தில் ஒரு வலுவான பேரரசை நிறுவினர். இவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் இலக்கியம், கலை, கட்டடக்கலை ஆகிய துறைகளில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. இதைப் போலவே அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அனடோலியாவிற்குச் (ஆசியாமைனர்) சென்று சுதந்திரமான பேரரசை நிறுவிய உதுமானிய துருக்கியர் ஆற்றிய பங்களிப்பு அளப்பரியதாகும். இடைக்காலங்களில் கிழக்கு ஆசியா

Go to quiz

question 1

_______ ஜப்பானின் பூர்வீக மதம் ஆகும்.

 • Option 1: ஷின்டோ
 • Option 2: கன்பியூ சியானிசம்
 • Option 3: தாவோயிசம்
 • Option 4: அனிமிசம்
 • Answer: ஷின்டோ

answer

question 2

_______ என்பதன் பொருள் பெரும் பெயர் என்பதாகும்.

 • Option 1: டய்ம்யாஸ்
 • Option 2: சோகன்
 • Option 3: பியஜிவாரா
 • Option 4: தொகுகவா
 • Answer: டய்ம்யாஸ்

answer

question 3

ஸ்பெயினைக் கைப்பற்றிய அராபிய தளபதி _______

 • Option 1: தாரிக்
 • Option 2: அலாரிக்
 • Option 3: சலாடின்
 • Option 4: முகமது என்னும் வெற்றியாளர்
 • Answer: தாரிக்

answer

question 4

ஹருன் - அல்ரஷித் என்பவர் _______ ன் திறமையான அரசர்.

 • Option 1: அப்பாசித்து வம்சம்
 • Option 2: உமையது வம்சம்
 • Option 3: சசானிய வம்சம்
 • Option 4: மங்கோலிய வம்சம்
 • Answer: அப்பாசித்து வம்சம்

answer

question 5

நிலப்பிரபுத்துவம் _______ மையமாகக் கொண்டது.

 • Option 1: அண்டியிருத்தலை
 • Option 2: அடிமைத்தனத்தை
 • Option 3: வேளாண் கொத்தடிமையை
 • Option 4: நிலத்தை
 • Answer: அண்டியிருத்தலை

answer

question 6

_______ என்பவர்கள் ஜப்பானின் பூர்வ குடிகள் ஆவர்.

 • Option 1: செல்ஜுக்
 • Option 2: தார்த்தாரியர்
 • Option 3: அய்னஸ்
 • Option 4: மங்கோலியர்கள்
 • Answer: அய்னஸ்

answer

question 7

_______ என்பது ஜப்பானின் முந்தையப் பெயர் ஆகும்.

 • Option 1: யமட்டோ
 • Option 2: பால்கன்
 • Option 3: நிகாங்
 • Option 4: யுவாங்
 • Answer: யமட்டோ

answer

question 8

_______ என்பது மெதினாவின் முந்தையப் பெயர் ஆகும்.

 • Option 1: செல்ஜுக்
 • Option 2: எத்ரிப்
 • Option 3: பால்கன்
 • Option 4: யமட்டோ
 • Answer: எத்ரிப்

answer

question 9

வடக்குப் பகுதியில் இருந்த சீனர்களுக்கு பண்பாட்டில் பின் தங்கிய _______ மக்கள் அச்சுறுத்தலைக் கொடுத்தனர்.

 • Option 1: தார்த்தாரியர்
 • Option 2: அய்னஸ்
 • Option 3: தான்சானியர்
 • Option 4: மங்கோலியர்
 • Answer: மங்கோலியர்

answer

question 10

உதுமானியர் மேலாண்மையை பால்கன் பகுதியில் நிறுவியவர் _______ ஆவார்.

 • Option 1: தாரிக்
 • Option 2: அலாரிக்
 • Option 3: சலாடின்
 • Option 4: இரண்டாம் முகமது
 • Answer: இரண்டாம் முகமது

answer

question 11

1. செங்கிஸ்கான் ஒரு மத சகிப்புத்தன்மை இல்லாதவர். 2. மங்கோலியர் ஜெருசலேமை அழித்தனர். 3. உதுமானியப் பேரரசை, சிலுவைப் போர்கள் வலுவிழக்கச் செய்தன. 4. போப்பாண்டவர் கிரிகோரி, நான்காம் ஹென்றியை, மதவிலக்கம் என்னும் ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்தி, பதவி விலகச் செய்தார்.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (ii) சரி
 • Option 3: (ii) மற்றும் (iii) சரியானவை
 • Option 4: (iv) சரி
 • Answer: (iv) சரி

answer

question 12

1. மங்குகான் என்பவர் சீனாவின் ஆளுநர் 2. சீனாவில் இருந்த மங்கோலிய அரச சபை மார்க்கோபோலோவின் நன்மதிப்பைப் பெற்றது. 3. ‘சிகப்புத் தலைப்பாகை’ என்ற அமைப்பின் தலைவராக இருந்தவர் ஹங் சாவோ. 4. மங்கோலியர்கள் சீனாவில் தங்களது ஆட்சியை யுவான் வம்சம் என்ற பெயரில் நிறுவினர்.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (ii) சரி
 • Option 3: (ii) மற்றும் (iv) சரியானவை
 • Option 4: (iv) சரி
 • Answer: (ii) மற்றும் (iv) சரியானவை

answer

question 13

1. போயங் மற்றும் சங் - ஆன் ஆகியவை சுங் வம்சத்தால் கட்டப்பட்டது. 2. விவசாயிகளின் எழுச்சி, சாங் வம்சம் அழிய வழிகோலியது. 3. செல்ஜுக் துருக்கியர் என்பவர் தார்த்தாரியர் என்னும் பழங்குடியினர் ஆவர். 4. மங்கோலியர்கள், ஜப்பானில் தங்களது ஆட்சியை யுவான் வம்சம் என்ற பெயரில் நிறுவினர்.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (ii) சரி
 • Option 3: (iii) சரி
 • Option 4: (iv) சரி
 • Answer: (iii) சரி

answer

question 14

கூற்று (கூ): பௌத்த மதம் இந்தியாவில் இருந்து சீனாவிற்குச் சென்றது. காரணம் (கா): சீனாவில் தொடக்காலத்தில் குடியேறிய இந்தியர்கள் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றியவர்கள்.

 • Option 1: கூற்று சரி; காரணம் தவறு
 • Option 2: கூற்றும் காரணமும் தவறு
 • Option 3: கூற்றும் காரணமும் சரியானவை
 • Option 4: கூற்று தவறு: காரணம் கூற்றுக்கு தொடர்பற்றது
 • Answer: கூற்று சரி; காரணம் தவறு

answer

question 15

கூற்று (கூ): ஜெருசலேமை துருக்கியர் கைப்பற்றிக் கொண்டது சிலுவைப் போருக்குக் காரணமானது. காரணம் (கா) ஜெருசலேமிற்கு புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ள ஐரோப்பிய கிறித்தவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

 • Option 1: கூற்று சரி; காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல.
 • Option 2: கூற்றும் காரணமும் சரி
 • Option 3: கூற்றும் காரணமும் தவறு
 • Option 4: கூற்று சரி; காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.
 • Answer: கூற்றும் காரணமும் சரி

answer

ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாறு அலகு 7 ஆம் பாடத்தின் வினா விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இந்த வினாக்களுக்கு விடை கண்டறிய முயற்சி செயவும். உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் அவற்றை எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.
Next: Social Science class 9th வரலாறு பாடம் 7 - இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும்
Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

Leave a Reply


Please send your report

latest lessons

{{message}}