tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

தன்னை அதிக புத்திசாலியாக எண்ணுவதே மனிதனிடம் உள்ள மிகப் பெரியபலவீனம். -- சிம்மன்ஸ்

புவியியல் அலகு 3 - நீரியல் சுழற்சி, 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பகுதி 2

எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும் உங்கள் அனைவருக்கும், முதலில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அறிமுகம்: நீர் புவியில் காணப்படும் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும். எல்லா தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிர் வாழ்வதற்கு நீர் அத்தியாவசியமானதாகும். நீரானது குடிநீராக மட்டுமின்றி வீட்டு தேவைகளுக்கும், வேளாண்மைக்கும், தொழிற்சாலைப் பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கும் இன்றியமையாததாகும். அனைத்து வகை பொருளாதார செயல்பாடுகளுக்கு நீர் மிகவும் அத்தியாவசியமாகிறது. ஆதலால் நீர் புவியின் தவிர்க்க முடியாத கூறாக அமைகிறது. புவியில் நீரின்றி எவ்வுயிரும் நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. புவியில் நீரின் பங்குஏறத்தாழ 71 சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுளது. புவியில் உள்ள நீரின் அளவு 326 மில்லியன் கன மைல்கள இவ்வளவு பெரிய கன அளவு நீரை கண்ணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினம். புவியில் உள்ள பெரும்பகுதியிலான நீர் உவர்ப்பு நீர். இது கடலிலும் பேராழகளிலும் காணப்படுகிறது. புவியில் உள்ள மொத்த நீரில் 97.2% உவர்ப்பு நீராகவும் மற்றும் 2.8 சதவீதம் நன்னீராகவும் உள்ளது. இந்நன்னீரில் 2.2 சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பிலும், மீதுமள்ள 0.6 சதவீதம் நிலத்தடி நீராகவும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் 2.2 சதவீதம் நன்னீரில் 2.15 சதவிதம் பனியாறுகளாகவும் மற்றும் பனிமலைகளாகவும் 0.01சதவீதம் ஏரிகளாகவும், ஆறுகளாகவும் மீதமுள்ள 0.04 சதவீதம் மற்ற நீர் வடிவங்களாகவும் காணப்படுகிறது. மொத்த நிலத்தடி நீரில் இப்பொழுது 0.6 சதவீதம் பொருளாதார ரீதியில் நவீன தொழில் நுட்பத்தின்மூலம் துளையிட்டு எடுக்கப்படுகிறது. மறவாமல் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள். நீங்கள் விரைவில் ஒரு அரசு அதிகாரியாக ஆக, எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! நாமும் படிப்போம், படித்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். 8th social science, புவியியல் அலகு 3 - நீரியல் சுழற்சி, பகுதி 2, for tnpsc, trb, tet, net

Go to quiz

question 1

மூடுபனி..............ஐ விட அதிக அடர்த்தி கொண்டது.

 • Option A: குளிர் காற்று
 • Option B: பணி துகள்கள்
 • Option C: அடர் பணி
 • Option D: ஈரப்பதம்

answer

அடர் பணி

question 2

212 வெப்பநிலை நீர் கொதிக்கிறது. ஆனால் 32 வெப்பநிலை ஆவியாக ஆரம்பிக்கிறது.

 • Option A: சரி
 • Option B: ___
 • Option C: தவறு
 • Option D: ___

answer

சரி

ஆங்கிலத்தில் புலமை வேண்டுமா?

அவ்வாறென்றால், பழைய கற்றல் முறையை கைவிட்டு, புதுமையான எளிய விதிமுறைகளைக் கொண்ட இந்த, புதிய வகுப்பில் இப்பொழுதே சேருங்கள்.

இந்த வகுப்பை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள, கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்களுக்கு, தயங்காமல் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

 • VIGNESH 6383073556 /
 • VENKATESH 9360662257

 • அல்லது இங்கு முன்பதிவு செய்து, டெமோ வகுப்புகளை பாருங்கள்.
  Banner of abacus of English

  question 3

  மூடுபனி எனப்படுவது காற்றில் தொங்கு நிலையில் மிதக்கும் நுண்ணிய நீர் துளிகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை

  • Option A: சரி
  • Option B: ___
  • Option C: தவறு
  • Option D: ___

  answer

  தவறு

  question 4

  அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்தோடல் பொதுவாக இடைநீர் ஒட்டம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

  • Option A: சரி
  • Option B: ___
  • Option C: தவறு
  • Option D: ___

  answer

  சரி

  question 5

  சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்யவும் [i] நீராவியாதல் என்பது நீராவி நீராக மாறும் செயலாக்கம் [ii] மூடுபனி எனப்படுவது காற்றில் தொங்கு நிலையில் மிதக்கும் நுண்ணிய நீர் துளிகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை [iii] நீர் 100℃℃ வெப்பநிலையில் கொதிக்கிறது. ஆனால் 0℃℃ வெப்பநிலை ஆவியாக ஆரம்பிக்கிறது. [iv] ஆவியாதல் மேகங்கள் உருவாக காரணமாக அமைகிறது.

  • Option A: 2 மற்றும் 4 சரி
  • Option B: 1 மற்றும் 3 சரி
  • Option C: 3 மற்றும் 4 சரி
  • Option D: 1 மற்றும் 4 சரி

  answer

  1 மற்றும் 3 சரி

  question 6

  சரியாக பொருந்தாதவற்றை கண்டறிக?

  • Option A: தாவரம் - நீர் சுருங்குதல்
  • Option B: பணிதுளி மற்றும் மழை துளி - கல் மழை
  • Option C: நீர் சுருங்குதல் - மேகங்கள்
  • Option D: நீர் ஊடுருவுதல் - புவியின் மேற்பரப்பு

  answer

  தாவரம் - நீர் சுருங்குதல்

  question 7

  இந்தியாவின் நீர்வளம் ----ஆதாரங்களில் இருந்து கிடைக்கிறது?

  • Option A: ஐந்து
  • Option B: இரண்டு
  • Option C: மூன்று
  • Option D: நான்கு

  answer

  மூன்று

  question 8

  நீர் திரவ நிலையிலிருந்து வாய்வு நிலைக்கு மாறுவதற்கு ----என்ற பெயர்.

  • Option A: ஆவியாதல்
  • Option B: நீராவி சுருங்குதல்
  • Option C: ஆவி சுருங்குதல்
  • Option D: நீர் வழிந்தோடல்

  answer

  ஆவியாதல்

  question 9

  நீராவி நீராக மாறும் செயல்முறைக்கு -----என்று பெயர்.

  • Option A: ஆவி சுருங்குதல்
  • Option B: ஆவியாதல்
  • Option C: நீராவி சுருங்குதல்
  • Option D: நீர் சுருங்குதல்

  answer

  நீர் சுருங்குதல்

  question 10

  _____வெப்பநிலையிலேயே நீர் ஆவியாக தொடங்குகிறது.

  • Option A: 101 டிகிரி
  • Option B: 80 டிகிரி
  • Option C: 0 டிகிரி
  • Option D: 100 டிகிரி

  answer

  0 டிகிரி

  You can practice this lesson
  here
  Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

  Leave a Reply


  Please send your report

  latest lessons

  {{message}}