tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

கல்வி என்பது தகவல்களைச் சேகரிப்பதல்ல, அது சிந்திப்பதற்காக மூலையை பயிற்றுவிப்பது. -- ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்

புவியியல் அலகு 3 - நீரியல் சுழற்சி, 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பகுதி 1

எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும் உங்கள் அனைவருக்கும், முதலில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அறிமுகம்: நீர் புவியில் காணப்படும் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும். எல்லா தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிர் வாழ்வதற்கு நீர் அத்தியாவசியமானதாகும். நீரானது குடிநீராக மட்டுமின்றி வீட்டு தேவைகளுக்கும், வேளாண்மைக்கும், தொழிற்சாலைப் பயன்பாட்டிற்கும் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கும் இன்றியமையாததாகும். அனைத்து வகை பொருளாதார செயல்பாடுகளுக்கு நீர் மிகவும் அத்தியாவசியமாகிறது. ஆதலால் நீர் புவியின் தவிர்க்க முடியாத கூறாக அமைகிறது. புவியில் நீரின்றி எவ்வுயிரும் நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. புவியில் நீரின் பங்குஏறத்தாழ 71 சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுளது. புவியில் உள்ள நீரின் அளவு 326 மில்லியன் கன மைல்கள இவ்வளவு பெரிய கன அளவு நீரை கண்ணால் காண்பது என்பது மிகவும் கடினம். புவியில் உள்ள பெரும்பகுதியிலான நீர் உவர்ப்பு நீர். இது கடலிலும் பேராழகளிலும் காணப்படுகிறது. புவியில் உள்ள மொத்த நீரில் 97.2% உவர்ப்பு நீராகவும் மற்றும் 2.8 சதவீதம் நன்னீராகவும் உள்ளது. இந்நன்னீரில் 2.2 சதவீதம் புவியின் மேற்பரப்பிலும், மீதுமள்ள 0.6 சதவீதம் நிலத்தடி நீராகவும் கிடைக்கப் பெறுகிறது. புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் 2.2 சதவீதம் நன்னீரில் 2.15 சதவிதம் பனியாறுகளாகவும் மற்றும் பனிமலைகளாகவும் 0.01சதவீதம் ஏரிகளாகவும், ஆறுகளாகவும் மீதமுள்ள 0.04 சதவீதம் மற்ற நீர் வடிவங்களாகவும் காணப்படுகிறது. மொத்த நிலத்தடி நீரில் இப்பொழுது 0.6 சதவீதம் பொருளாதார ரீதியில் நவீன தொழில் நுட்பத்தின்மூலம் துளையிட்டு எடுக்கப்படுகிறது. மறவாமல் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள். நீங்கள் விரைவில் ஒரு அரசு அதிகாரியாக ஆக, எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! நாமும் படிப்போம், படித்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். 8th social science, புவியியல் அலகு 3 - நீரியல் சுழற்சி, பகுதி 1, for tnpsc, trb, tet, net

Go to quiz

question 1

நீர் கடலிலிருந்து, வளிமண்டலத்திற்கும், வளிமண்டலத்திலிருந்து நிலத்திற்கும், மீண்டும் நிலத்திருந்து கடலுக்குச் செல்லும் முறைக்கு ............ என்று பெயர்.

 • Option A: ஆற்றின் சுழற்சி
 • Option B: நீரின் சுழற்சி
 • Option C: பாறைச் சுழற்சி
 • Option D: வாழ்க்கைச் சுழற்சி

answer

நீரின் சுழற்சி

question 2

புவியின் உள்ள நன்னீரின் சதவிகிதம்

 • Option A: 71%
 • Option B: 97%
 • Option C: 2.80%
 • Option D: 0.60%

answer

2.80%

question 3

நீர் நீராவியிலிருந்து நீராக மாறும் முறைக்கு ........... என்று பெயர்

 • Option A: ஆவி சுருங்குதல்
 • Option B: ஆவியாதல்
 • Option C: பதங்கமாதல்
 • Option D: மழை

answer

ஆவி சுருங்குதல்

question 4

நீர் மண்ணின் இரண்டாவது அடுக்கிலிருந்து அல்லது புவியின் மேற்பரப்பு வழியாக ஆறுகளிலும், ஒடைகளிலும், ஏரிகளிலும் பெருங்கடலுக்குச் செல்லும் முறைக்கு ..................

 • Option A: ஆவி சுருங்குதல்
 • Option B: ஆவியாதல்
 • Option C: நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்
 • Option D: நீர் வழிந்தோடல்

answer

நீர் வழிந்தோடல்

question 5

நீர் தாவரங்களின் இலைகளிலிருந்து நீராவியாக மாறுவதற்கு .................. என்று அழைக்கின்றனர்.

 • Option A: நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்
 • Option B: நீர் சுருங்குதல்
 • Option C: நீராவி சுருங்குதல்
 • Option D: பொழிவு

answer

நீர் உட்கசிந்து வெளியிடுதல்

question 6

குடிப்பதற்கு உகந்த நீரை...........என்று அழைப்பர்.

 • Option A: நிலத்தடி நீர்
 • Option B: மேற்பரப்பு நீர்
 • Option C: நன்னீர்
 • Option D: ஆர்ட்டீசியன் நீர்

answer

நன்னீர்

question 7

வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியின் அளவு..............என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • Option A: பணி துகள்கள்
 • Option B: நீராவி
 • Option C: குளிர் காற்று
 • Option D: ஈரப்பதம்

answer

ஈரப்பதம்

question 8

நீர்ச்சுழற்சியில் ....................நிலைகள்உள்ளன.

 • Option A: இரண்டு
 • Option B: மூன்று
 • Option C: ஒன்று
 • Option D: நான்கு

answer

மூன்று

ஆங்கிலத்தில் புலமை வேண்டுமா?

அவ்வாறென்றால், பழைய கற்றல் முறையை கைவிட்டு, புதுமையான எளிய விதிமுறைகளைக் கொண்ட இந்த, புதிய வகுப்பில் இப்பொழுதே சேருங்கள்.

இந்த வகுப்பை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள, கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்களுக்கு, தயங்காமல் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

 • VIGNESH 6383073556 /
 • VENKATESH 9360662257

 • அல்லது இங்கு முன்பதிவு செய்து, டெமோ வகுப்புகளை பாருங்கள்.
  Banner of abacus of English

  question 9

  வளிமண்டலத்திற்கு புவியை நோக்கி விழும் எல்லா வகையான நீருக்கும்............

  • Option A: மழை பொழிவு
  • Option B: நீரூற்று
  • Option C: சுனாமி
  • Option D: சூறாவளி

  answer

  மழை பொழிவு

  question 10

  மழைத்துளியின் அளவு 0.5 மீ குறைவாக இருந்தால், அம்மழை பொழிவின் பெயர்.........

  • Option A: சாரல்
  • Option B: மழை பொழிவு
  • Option C: தூறல்
  • Option D: ஈரக் காற்று

  answer

  தூறல்

  You can practice this lesson
  here
  Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

  Leave a Reply


  Please send your report

  latest lessons

  {{message}}