tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

அறியாமையுடன் ஒருவன் நூறு ஆண்டு வாழ்வதை விட, அறிவுடன் ஒரு நாள் வாழும் வாழ்க்கையே மேலானது. -- புத்தர்

அலகு 1 - பாறை மற்றும் மண் 8th social science geography part 2

எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும் உங்கள் அனைவருக்கும், முதலில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அறிமுகம்: உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலோ அல்லது பயணத்தின் போதோ மலைகள் அல்லது பாறைகளைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? உங்களின் விடுமுறை நாட்களில் ஏதேனும் மலைப்பகுதிகளுக்குச் சென்றது உண்டா? இவைகள் புவியின் மேற்பரப்பில் எப்படி உருவாயின என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? கோயில்கள், கட்டடங்கள், சாலைகள் மற்றும் மேம்பாலங்கள் போன்றவற்றின் கட்டுமானங்களில் எந்த வகையான பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்தப் பாடத்தில் நாம் பாறைகள் மற்றும் மண்ணைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம். கீழ் வகுப்புகளில் நாம் புவியின் நான்கு பகுதிகளான நிலக்கோளம், நீர்க்கோளம், வளிக்கோளம் மற்றும் உயிர்க்கோளம் பற்றி படித்திருக்கிறோம். புவியின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோளம் நிலக்கோளமாகும். இது திடப்பாறைகள் மற்றும் திடமற்ற பொருள்களை கொண்டதாகும். நிலக்கோளம் என்பது இயல்பாகவே ஒரு பாறையின் கோளமாகும். பாறையில் என்பது புவி மண்ணியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும். இது பாறைகள் ஆய்வுடன் தொடர்புடையது. பாறையியல் (petrology) என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது. பெட்ரஸ் (petrus) என்பது பாறைகளையும் logos லோகோஸ் என்பது அதைப் பற்றி படிப்பு ஆகும். மறவாமல் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள். நீங்கள் விரைவில் ஒரு அரசு அதிகாரியாக ஆக, எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! நாமும் படிப்போம், படித்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். 8th social science geography, அலகு 1 - பாறை மற்றும் மண் பகுதி 2, for tnpsc, trb, tet, net

Go to quiz

Abacus of English banner

ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச வேண்டுமா?

அவ்வாறு என்றால், இன்றே சேருங்கள் "Abacus of English -ள்".

உங்கள் சமூகத்தில், மதிப்பு வாய்ந்தவராக மாறுங்கள்!

இந்த வகுப்பை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள, கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்களுக்கு, தயங்காமல் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

 • VIGNESH 6383073556 /
 • VENKATESH 9360662257

 • அல்லது இங்கு முன்பதிவு செய்து, டெமோ வகுப்புகளை பாருங்கள்.

  question 1

  பாறைகளைப் பற்றிய அறிவியல் சார்ந்த படிப்பு----------

  • Option A: லித்தோலஜி
  • Option B: பெட்ரோலஜி
  • Option C: ஹைட்ரோலஜி
  • Option D: ஏரோநாலஜி

  answer

  பெட்ரோலஜி

  question 2

  _---------மண் தினைப் பயிர்கள் விளைவிப்பதற்கு ஏற்றதாகும்.

  • Option A: செம்மண்
  • Option B: கரிசல் மண்
  • Option C: வண்டல் மண்
  • Option D: மலை மண்

  answer

  கரிசல் மண்

  question 3

  புவியின் தோல் என்று -------அழைக்கப்படுகிறது

  • Option A: மண்
  • Option B: பாறை
  • Option C: நீர்
  • Option D: காற்று

  answer

  மண்

  question 4

  உருமாறிய பாறைகளின் ஒரு வகையான --------பாறை தாஜ்மகால் கட்ட பயன்படுத்தப்பட்டது.

  • Option A: மஞ்சள் பளிங்கு
  • Option B: கருப்பு பளிங்கு
  • Option C: சிவப்பு பளிங்கு
  • Option D: வெள்ளை பளிங்கு

  answer

  வெள்ளை பளிங்கு

  question 5

  _--------பாறை முதன்மை பாறை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  • Option A: சிதைந்த பாறைகள்
  • Option B: தீப்பாறைகள்
  • Option C: மாவு பாறைகள்
  • Option D: மலைப்பாறைகள்

  answer

  தீப்பாறைகள்

  question 6

  இயற்கை மணலுக்கு மாற்றாக கட்டுமான பணிகளுக்கு “செயற்கை மணல்” (M-Sand) பயன்படுகிறது

  • Option A: சரி
  • Option B: ___
  • Option C: தவறு
  • Option D: ___

  answer

  சரி

  question 7

  படிவுப் பாறைகளைச் சுற்றி எரிமலைகள் காணப்படுகின்றன.

  • Option A: சரி
  • Option B: ___
  • Option C: தவறு
  • Option D: ___

  answer

  தவறு

  question 8

  கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய்ந்து தவறான விடையைத் தேர்வு செய்க

  • Option A: தீப்பாறைகள் முதன்மைப் பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  • Option B: பாறைகள் வானிலை சிதைவினால் மண்ணாக உருமாறுகிறது.
  • Option C: படிவுப் பாறைகள் கடினமான தன்மை கொண்டவை.
  • Option D: தக்காண பீடபூமிபகுதிகள் தீப்பாறைகளால் உருவானவை.

  answer

  படிவுப் பாறைகள் கடினமான தன்மை கொண்டவை.

  question 9

  கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய்ந்து தவறான விடையைத் தேர்வு செய்க

  • Option A: மண்ணரிப்பு மண் வளத்தை குறைக்கிறது.
  • Option B: இயக்க உருமாற்றம் அதிக வெப்பத்தினால் உருவாகிறது
  • Option C: மண் ஒரு புதுப்பிக்க கூடிய வளம்
  • Option D: இலைமக்குகள் மேல் மட்ட மண்ணின் ஒரு பகுதியாகும்.

  answer

  இயக்க உருமாற்றம் அதிக வெப்பத்தினால் உருவாகிறது

  question 10

  கூற்று 1 - படிவுப் பாறைகள் பல்வேறு அடுக்குகளைக் கொண்டவை கூற்று 2 - படிவுப் பாறைகள் பல்வேறு காலங்களில் உருவானவை.

  • Option A: கூற்று 1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1க்கு சரியான விளக்கம்
  • Option B: கூற்று 1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல.
  • Option C: கூற்று 1 சரி ஆனால் கூற்று 2 தவறு.
  • Option D: கூற்று 2 சரி ஆனால் கூற்று 1 தவறு.

  answer

  கூற்று 1 மற்றும் 2 சரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1க்கு சரியான விளக்கம்

  You can practice this lesson
  here
  Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

  Leave a Reply


  Please send your report

  latest lessons

  {{message}}